Értesítés ÁSZF módosításról

Tisztelt Ügyfelünk!

Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2021.09.01-től hatályosak

Cég neve: EgomNET Kft
        Nyergesújfalu, Paskom u. 13.

Szolgáltatás típus 
Internet hozzáférési szolgáltatás  (helyhez kötött)

Indoklás: 
Az NMHH rendeleteknek megfelelően módosítottuk az ÁSZF-t. A 6/2021 NMHH rendelettel módosította 13/2011, 22/2020 és 23/2020 NMHH rendelteket.

egomadmin
2021.08.23.


7.2. pont
(1) Ha az      előfizető kifejezetten kéri, a      szolgáltató a      számlát elektronikus levél vagy elektronikus számla bemutatási rendszer helyett a      továbbiakban postai úton küldi meg az      előfizető részére. A      szolgáltató az      elektronikus levélben vagy elektronikus számla bemutatási rendszeren megküldött számla esetében az      előfizető részére díjkedvezményt adhat. Postai úton küldött számla esetén, ha az      előfizető kifejezetten kéri, a      szolgáltató a      számlát a      továbbiakban elektronikus úton küldi.

7. 4 pont
„(3) Az       (1)       bekezdésben meghatározott vagy a       felek megállapodása alapján az       (1) vagy (2)       bekezdés szerint vállalt határidő (a továbbiakban: a       szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt határidő) elmulasztása esetén a      szolgáltató kötbért fizet, melynek összege minden késedelmes nap után 
a) az      általános szerződési feltételekben foglalt kedvezmények nélküli belépési díj egytizenötöd része vagy 
b) az      előfizetői szerződés szerinti díjcsomagra az      általános szerződési feltételekben meghatározott kedvezmények nélküli havi előfizetési díj egyharmincad részének nyolcszorosa vagy az      előre fizetett szolgáltatások esetén az      előre fizetett díj egyharmincad részének nyolcszorosa közül a      magasabb összeg.” 

ÁSZF vátozás